Wat is Systemisch Werken met Paarden?

Op veler verzoek:

Wat is Systemisch Werken met Paarden?

Paarden kunnen niet niet-systemisch aanwezig zijn bij mensen. Altijd zijn zij zich bewust van de positie die zij innemen ten opzichte van de mens, en altijd lijken ze een verbinding te hebben met wat nog niet gezien of ‘aangenomen’ wordt door coachee. Het paard is onovertroffen in het mede aan het licht brengen van de dynamieken in het systeem van herkomst. ‘Systemisch’ verwijst hier naar de invloed van het grotere geheel (familie, context of organisatie) op het individu.

Mensen hebben een innerlijke ontwikkeling als keuze en komen in de uiterlijke wereld situaties tegen die hen tot deze ontwikkeling kunnen aanzetten. Mensen hebben banden, met andere mensen, met ingrijpende gebeurtenissen of situaties. Dit alles vormt ons in het leven en dient ons om tot een evenwichtig mens uit te groeien. Daar waar de banden leiden tot emoties die verder lijken te gaan dan passend bij de situatie, zijn vaak systemische invloeden van kracht. We worden door de onzichtbare bindingen aan mensen en situaties die ons voor gingen tegengehouden in onze ontwikkeling. Onze liefdeskracht wordt beteugeld of stolt zelfs geheel. Deze magische liefde houdt het systeem, zo goed en kwaad als het gaat, in stand. Dankzij ons overlevingsmechanisme kunnen we ons verhouden ten opzichte van verlies. Zo zijn de orde en de dynamieken van het familiesysteem en haar geschiedenis in sterke mate van invloed op het individu en zijn levensverhaal, zijn gedrag, zijn opvattingen, vermogens en de vorming van zijn maskers. En dat is een gegeven, het lot van het gehele systeem. Het is zoals het is.

Het systemisch werk heeft ten doel deze onzichtbare bindingen via ondermeer opstellingen aan het licht te brengen zodat het individu weer vrijheid en ruimte voelt om zich verder te ontplooien en zijn liefdeskracht vrij te laten vloeien. Het paard leeft en gedraagt zich al zo’n 65 miljoen jaar ‘systemisch’, en toont onmiddellijk de ordening en de dynamieken als representant of ander helend element vanuit een onvoorwaardelijke liefdeskracht.

Bron: Sharga Academie, http://sharga-academie.nl/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *